Edukacja

1188909905_xl 1188909916_xl

 

 

 

 

 

 


O.W. PROMYK w Sztutowie położony jest w regionie o zróżnicowanym środowisku przyrodniczym na terenie Parku krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Pozwala to nam prowadzić urozmaicone zajęcia w terenie (plaża, las, brzeg rzeki, porty rybackie, gospodarstwa rolne, oczyszczalnia ścieków).
Korzystamy z sali wykładowej w O.W. PROMYK wyposażonej w sprzęt audiowizualny.

Program realizowany jest przez wykwalifikowaną kadrę mającą doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej i szacunku dla środowiska, rozbudzenie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
Nasz program daje odbiorcy możliwość wyboru interesujących go tematów. Jesteśmy elastyczni i otwarci na różne propozycje zajęć inspirowanych pomysłami uczestników Zielonej Szkoły.


Proponowane tematy zajęć:

1. Wprowadzenie do ekologii ( podstawowe pojęcia: ekosystem, biocenoza, populacja…)

2. Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska( eutrofizacja, efekt cieplarniany, alternatywne formy energii)

3. Gleba – ważny element przyrody nieożywionej oraz jej zagrożenia.

4. Postrzeganie życia przyrody za pomocą zmysłów.

5. Poznajemy zależności między organizmami w lesie.

6. Szacowanie wieku i wysokości drzew.

7. Oznaczanie gatunków drzew i krzewów.

8. Oznaczanie zanieczyszczenia powietrza za pomocą skali porostowej.

9. Pogoda nad morzem ( wpływ morza na klimat ).

10. Organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim i Zalewie Wiślanym.

– zapoznanie się z pracą rybaków.

– analizowanie połowów rybackich.

– obserwacja strefy przybrzeżnej, oznaczanie gatunków i omówienie znaczenia ich dla ekosystemu wodnego.

11.  Formy ochrony przyrody
(poznanie rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślanej).

Wszystko o strusiach, Życie pszczół – wizyta w gospodarstwie rolnym PASIEKA U STRUSI Peter Magda Vanhoff-Pełczyńska.

Oczyszczalnia ścieków – nieodłączny element zbiorowisk ludzkich.
Zapoznajemy się ze sposobem oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.